Ontstaan Stichting WAT

In het inmiddels grijze verleden zocht elke theaterproducerende vereniging in Tilburg naar een eigen tijdelijke ruimte om decors voor hun producties te bouwen en daar zo mogelijk in decor hun doorlooprepetities te houden. De bruikbare locaties werden steeds schaarser of onbetaalbaar voor verenigingen met een krappe beurs.

Lourdeskerk

Het was met name door toedoen van Frans Bartels, als voorzitter van de theaterproducerende verenigingen in Tilburg en ‘spin in het web’ en met zijn contacten naar vele verenigingen, dat de inmiddels gesloten Lourdeskerk op Koningshoeven in beeld kwam. Eigenaar fa. Van de Ven had de bedoeling om dit gebouw volledig af te grendelen en er niemand meer in te laten komen. Frans kreeg het voor elkaar om het gebouw ‘om niet’ te mogen gaan gebruiken als werkplaats voor de amateurverenigingen en trad op in de functie van beheerder.

Dit gebouw bood volop ruimte voor het bouwen en opslag van decorstukken, gereedschap en kantine in de voormalige sacristie. Het royale vloeroppervlak vergelijkbaar met de toneelruimte in de Schouwburg was uitermate geschikt voor repetities en doorlopen in decor. Vele verenigingen waren er thuis, zoals Musicalvereniging BOeMS, Operavereniging Belcanto, Operakoor Souvenir des Montagnards, TiKiKo, ZNOS (nu Muzemento) en nog vele andersoortige verenigingen. De Thuishaven heeft daar de havenfeesten Marivin georganiseerd en de Reuzen werden er gehuisvest.

Benefietconcert

Helaas was het gebouw ook toegankelijk voor inbrekers, regenwater, storm en wind en …uiteindelijk vuur.

Op de vroege morgen van 13 maart 2007 ging het gebouw, vermoedelijk door brandstichting, in vlammen op. Om zes uur klonk het gruwelijke nieuws door de radio en kwam bij Frans de telefonische melding. Toenmalige Wethouder Hans Jansen was ook snel ter plaatse en betitelde het als een zwarte dag voor de amateur- verenigingen. Alles was verloren. Er was nauwelijks van de inboedel iets te herkennen. Door het ingestorte en zwartgeblakerde ‘thuis’ raakte Frans Bartels en Kees Verbunt van het Reuzengenootschap heftig geëmotioneerd. Maar men moest verder en op zoek naar een nieuwe locatie en om te kijken hoe verenigingen, die alles kwijt waren, vlak voor een uitvoering van hun productie zaten en voor een dergelijke calamiteit niet verzekerd waren, toch weer in het zadel te helpen.

Een bonte mengeling van belanghebbenden en betrokkenen werden in vergadering bij elkaar geroepen op het Gemeentehuis om samen met wethouder Hugo Backx initiatieven te ontwikkelen. Snel kwam het idee een evenement op te zetten om financiële middelen te vergaren. StAK voorzitter Jan Opschoor maakte bekend dat de concertzaal gratis beschikbaar werd gesteld door directeur Leo Pot. Zo ontstond het plan een benefietconcert te organiseren waarin alle gedupeerde verenigingen konden participeren.

Op 1 juni 2007 vond het concert met als titel ‘van wijwater tot bluswater’ plaats. De publieke belangstelling viel weliswaar tegen maar financieel was het in ieder geval een opsteker mede dankzij een gemeentelijke gift van 1.000 euro.

Stichting WAT

Dankzij de inzet van de voorzitter van Muzemento Theo Tak kwam de locatie Otten Sanitair aan de Hart van Brabantlaan binnen bereik. Dankzij inzet van vele vrijwilligers en investeringen in technische installatie konden vele verenigingen op grote schaal gebruik maken van een nieuwe tijdelijke accommodatie. De stichting Werkplaats Amateurkunst Tilburg (StWAT) werd opgericht met in het bestuur voorzitter Huub Hermans, secretaris Linda Middelhof, penningmeester Jac Beinaert. Frans Bartels als beheerder (later tevens bestuurslid) en assistent-beheerder Gerrit Jacobs.

Deze locatie was niet geheel ‘om niet’ in bruikleen gegeven door de eigenaar zodat vanaf dat moment door de gebruikers huur en contributie betaald moest gaan worden. In de loop der jaren groeide het aantal gebruikers en beperkte het zich niet tot de theaterproducerende verenigingen. Toneelverenigingen vonden er hun plek, de Tilburgse Revue gebruikte het als bouwlocatie en de Boog- bibliotheek werd er gevestigd.

Een aantal jaren terug startte de gemeente, planologen en ontwikkelaars om de gehele spoorzone een nieuwe invulling te geven. Hiermee kwam ook de tijdelijkheid van het pand ‘Otten’ zienderogen dichterbij. Het waren niet alleen de Tilburgse amateurverenigingen die op zoek waren maar ook, en dat al sinds jaren, de Tilburgse carnavalsverenigingen die naarstig naar een ander pand op zoek waren. Dankzij lobbies van o.a. Pierre van der Meijs bij de Gemeente en invloed van de politiek heeft dat na een moeizame tocht geleid tot een definitieve en permanente oplossing.

Nieuw onderkomen

Een prima bruikbaar gebouw aan de Ledeboerstraat op industrieterrein Noord (Kraaiven) werd door financiële injectie van de Gemeente aangekocht door de Stichting Beheer Bouwhal Tilburg. Doelstelling was dat dit pand van 6.500 m2 onderdak zou gaan bieden aan StWAT, CST en re-integratiebedrijf tROM. Het bestuur SBBT formeerde een bouwcommissie waarin elke gebruikersgroep was vertegenwoordigd. Vanuit deze commissie werden programma’s van wensen en inrichtingsplannen opgesteld. Een architect zorgde voor de bouwkundige vertaling ervan zodat alles zou voldoen aan de huidige eisen en normen.

In juli 2010 is een noodschool aan de Vlashoflaan bestaande uit 80 zogenaamde Meeuw-units opgekocht. Hiervan zijn er 45 in de werkplaats getakeld, gemonteerd, omgebouwd en ingericht. Op 14 mei 2011 is de Werkplaats officieel geopend en waren inmiddels alle units in gebruik genomen. De ruimtes zijn functioneel als opslag voor decors en kleding, en als toiletruimtes (MVA), kantine, atelier, bibliotheek, repetitie annex vergaderruimte. Een groot vloeroppervlak is beschikbaar voor het bouwen van decors en daarnaast is een gedeelte op schouwburgformaat beschikbaar. Beide gedeeltes zijn te scheiden middels een toneelgordijn en er is een achterdoek aanwezig.

Ruim één jaar na de sleuteloverdracht van dit gebouw, inzet van vele vrijwilligers (2.000 vrije uren) en intensieve inspanning van de bouwcommissie beschikt StWAT over een unieke en zeer functionele accommodatie. Het biedt vele gebruiksmogelijkheden en heeft up-to-date technische installaties. Het gebouw is goed bereikbaar, prima toegankelijk en verwarmbaar. Tevens zijn er ruime parkeermogelijkheden.

FRANS BARTELS
FRANS BARTELSVoorzitter
Frans heeft zijn functie als voorzitter van de stichting Werkplaats Amateurkunst Tilburg helaas maar tot 7 april 2016 kunnen uitvoeren.

Een slopende ziekte die onomkeerbaar was, heeft er toe geleid dat hij op de vroege ochtend van vrijdag 8 april toch nog vrij plotseling op 70-jarige leeftijd is overleden.

Frans is in het harnas overleden, want hij was tot op de dag ervoor nog superactief voor zijn WAT.

Hij was van onschatbare waarde voor vele verenigingen en organisaties die in de WAT thuis waren. Iedereen kon goed met Frans door één deur en hij regelde het wel. ‘Alles komt goed’ was dan ook zijn levensmotto.

Zowel het bestuur van de WAT als de verenigingen zullen Frans enorm missen en hem opvolgen is voorwaar geen sinecure. Het verdelen van de werkzaamheden over meerdere schouders is dan ook een logisch gevolg. Het bestuur is volop bezig om dit proces om te zetten naar een nieuwe invulling.