Ruimte Verhuur

Ruimte op een mooie locatie voor decorbouw en opslag.

De St. WAT beschikt in de werkplaats aan de Ledeboerstraat 5 te Tilburg, over grote en kleine ruimten en materialen en technische faciliteiten die te huur  zijn.

Huur van ruimten

Een aantal van die ruimten is permanent verhuurd aan onder andere amateurkunstverenigingen, voor de opslag van toneelkleding, decorstukken en dergelijke. Hiervoor geldt een afzonderlijke regeling.
Daarnaast zijn een aantal ruimten incidenteel en per dagdeel te huur als naaiatelier e.d. en als ruimte voor
decorbouw voor bv muziek- en theaterproducties.
De prijzen voor de huur van deze ruimten zijn in onderstaand schema opgenomen:

Voor de contributie betalende verenigingen

Tarieven per 01-01-2024

Ruimte per dagdeel per dag
Atelier/Multifunctioneel 1.04 € 42,50 Overige opties in overleg
Alleen bouwen (hele oppervlak)   € 47,50
Voor repetities (hele oppervlak) € 75,–  
Theater (hele oppervlak) voor voorstellingen € 125,– € 350,–
Theater voor generale repetities en opbouw € 100,– € 275,–
     
Prijzen zijn inclusief energie, en exclusief techniek.    
Poetsen € 35,– per uur    

Voor de niet contributie betalende verenigingen/onderwijs/particulier/bedrijven

Tarieven per 01-01-2024

Ruimte per dagdeel per dag
Atelier/Multifunctioneel 1.04 € 50,– Overige opties in overleg
Alleen bouwen (hele oppervlak)   € 60,–
Voor repetities (hele oppervlak) € 87,50  
Theater (hele oppervlak) voor voorstellingen € 142,50 € 385,–
Theater voor generale repetitie en opbouw € 117,50 € 297,50
     
Prijzen zijn inclusief energie, en exclusief techniek.    
Poetsen € 35,– per uur    

Extra ruimte t.b.v. repetities en voorstellingen:

Indien bij repetities en voorstellingen extra ruimte nodig is, bijvoorbeeld t.b.v. solorepetities, grime of kleedruimte, zijn daarvoor het atelier/multifunctioneel of de vergaderruimte beschikbaar, en is daarop voor gebruik van 1  of meerdere extra ruimte(s) een korting van toepassing van 25% per ruimte.

De prijzen zijn exclusief extra kosten.

Gebruik van licht / techniek € 100,– per dag inclusief 1 technicus

Extra technicus / beheerder € 35,– per dag.

  Ochtend Middag Avond
Tijden per dagdeel 09:00 – 13:00 13:00 – 18:00 18:00 – 23:00

Huur van de materialen en faciliteiten

De materialen kunnen in overleg zowel intern als extern worden gebruikt.

Van de faciliteiten kan, al dan niet tegen betaling, gebruik worden gemaakt bij het huren van ruimten.

De prijzen voor de huur van de materialen en faciliteiten voor intern en extern gebruik, zijn in onderstaand schema opgenomen:

Materialen en faciliteiten Prijzen intern gebruik Prijzen extern gebruik
Tussengordijn – Achtergordijn – Gordijn looppad nvt nvt
Verduistering hal en deuren los- en laadbordes nvt nvt
Rolstoellift nvt nvt
Tapijttegels in gevarieerde kleuren (250 m2) Op aanvraag Evt. Borgsom
Stoelen – koppelbaar ca. 250 stuks * € 1,– per stuk
Tafels ca. 25 stuks * € 2,50 per stuk
Tafelkleedjes, rood (gewassen retour) * Op aanvraag
Statafels 6 stuks * € 5,– per stuk
Koelkast, groot formaat *  
Bar, verrijdbaar *  
Koffiezetapparatuur, inhoud 5 liter, incl. filters € 15,– per dag  
Koffiekannen icm. Koffiezetappar.  
Heetwaterketel, inhoud 5 liter icm. Koffiezetappar.  
Waterkoker, klein *  
Pantry met elektrische boiler *  
Glaswerk voor bier, wijn, frisdrank * breuk € 1,– per glas  
Piano, akoestisch (stemmen vrv St. WAT) * € 7,50 per dag
Muziekstandaards, ca. 30 stuks *  
Afspeelapparatuur/Geluidsinstallatie/mengpaneel Op aanvraag  
Zend + ontvanginstallatie incl. technieker Op aanvraag  
Dansspiegelwand Op aanvraag  
Praktikabels in verstelbare hoogte, 26 stuks * € 10,– per stuk **
Rode loper * Op aanvraag
Rolsteiger, afmeting 3 x 0,75 m, tot 6 m werkhoogte * Op aanvraag
Toneel belichting incl. tech. beheerder(inhangen-afstellen) € 100,– per dag  
Bediening toneelverlichting volgens aangeleverd lichtplan € 35,– per dag  
Extra (tweede) tech. beheerder € 35,– per dag  
Aanhangwagen – tandem asser   € 30.- p/d, € 250,- borg

* na opgave aantal, kosteloos beschikbaar voor intern gebruik
**indien gebruik extern, is een aanhangwagen te huur

De verhuur van de ruimten is als volgt geregeld:

 • Op de site van de St. WAT, WWW.stichting-wat.nl, is in de rechter zijde een kalender aanwezig, waarop per dag, week en maand is te bezien welke ruimten voor verhuur beschikbaar zijn.
 • Indien de betreffende ruimte op de voorgenomen datum/data beschikbaar is, kan een verhuuraanvraag worden ingediend bij het secretariaat, bereikbaar onder het e-mail adres
 • In de aanvraag worden de naam van de organisatie, het contact- en e-mailadres van de contactpersoon, het factuur adres, de betreffende datum/data en dagdelen, plus de reden van de aanvraag vermeld.
 • Het secretariaat beoordeelt vervolgens de aanvraag en indien daarop niet positief kan worden beslist, wordt de aanvrager daarvan in kennis gesteld.
 • Indien positief op de aanvraag kan worden beslist, zorgt het secretariaat ervoor, dat de aanvraag als optie in de kalender op de site verwerkt.
 • Het secretariaat stelt vervolgens een verhuurformulier op, waarin ook de kosten van de huur zijn opgenomen.
 • Dit formulier wordt daarna ter ondertekening en retourzending per mail toegezonden aan de contactpersoon van de organisatie.
 • Voor zover noodzakelijk wordt daarbij het Gebruikersreglement van de St. WAT gevoegd.
 • Na retour ontvangst wordt het formulier door het secretariaat voor akkoord ondertekend en per mail toegezonden aan de huurder, de penningmeester en webmaster van de St. WAT
 • De penningmeester van de St. WAT zendt de contactpersoon de factuur van de verhuur toe met het verzoek die te voldoen.
 • Het secretariaat zorgt ervoor dat de aanvraag voor definitief in de kalender op de site wordt verwerkt.
 • Indien geplande dagen door omstandigheden vervallen, wordt van de huurder verwacht dat dit z.s.m. aan het secretariaat wordt gemeld, zodat de ruimte eventueel aan een andere organisatie kan worden verhuurd.
 • Zonodig worden afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van sleutels.
 • De huurder is verantwoordelijk voor eventuele verzekering van materialen die in de ruimte aanwezig zijn.
 • Voorts wordt van de huurder verwacht dat de ruimte ordelijk wordt achtergelaten en het afval is gedeponeerd in de gereed staande containers, respectievelijk door de huurder worden afgevoerd.
 • De beheerders van de hal kunnen tijdens de verhuur controleren of aan de afspraken wordt voldaan.

De verhuur van de materialen is als volgt geregeld:

 • Op de site van de St. WAT, WWW.stichting-wat.nl, is deze regeling beschikbaar, waarop te bezien is welke materialen voor verhuur beschikbaar zijn.
 • Indien het betreffende materiaal voor verhuur wordt genoemd, kan een verhuuraanvraag worden ingediend bij het secretariaat, bereikbaar onder het e-mail adres
 • In de aanvraag worden de naam van de organisatie, het contact- en e-mailadres van de contactpersoon, het factuuradres, het te huren materiaal, plus de betreffende dag/data en dagdelen vermeld.
 • Het secretariaat beoordeelt vervolgens de aanvraag en gaat na of het materiaal op de gevraagde data al dan niet beschikbaar is en stelt daarvan de aanvrager in kennis.
 • Indien het materiaal beschikbaar is, stelt het secretariaat vervolgens een verhuurformulier op, waarin ook de kosten van de huur zijn opgenomen.
 • Dit formulier wordt daarna ter ondertekening en retourzending per mail toegezonden aan de contactpersoon van de organisatie.
 • Voor zover noodzakelijk wordt daarbij het Gebruikersreglement van de St. WAT gevoegd.
 • Na retour ontvangst wordt het formulier door het secretariaat voor akkoord ondertekend en per mail toegezonden aan de huurder, de penningmeester en webmaster van de St. WAT
 • De penningmeester van de St. WAT zendt de contactpersoon de factuur van de verhuur toe met het verzoek die binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen
 • Zonodig worden afspraken gemaakt over het overdragen van de materialen.
 • De huurder is verantwoordelijk voor de verzekering en transport van materialen die extern worden gebruikt.
 • Voor verhuur van de aanhangwagen is een afzonderlijke regeling van toepassing.

Afzegging van een huurovereenkomst

Indien een reeds ondertekende huurovereenkomst geheel, danwel deels wordt afgezegd, kunnen daar kosten voor in rekening worden gebracht. Reden daarvoor is, dat de ruimte en/of de materialen op korte termijn meestal niet meer aan andere organisaties kunnen worden verhuurd.

Principe Regeling voorstellingen/evenementen:

 • Vanaf 6 weken voor de datum afzeggen, wordt 25 % van de huursom in rekening gebracht
 • Vanaf 4 weken voor de datum afzeggen, wordt 50 % van de huursom in rekening gebracht
 • Vanaf 2 weken voor de datum afzeggen, wordt 75 % van de huursom in rekening gebracht
 • Korter dan 1 week voor de datum afzeggen, wordt 100 % van de huursom in rekening gebracht
 • Reeds door de St. WAT gemaakte kosten, dienen steeds in zijn geheel te worden vergoed.

Principe Regeling voor repetities:

 • Tenminste 4 weken voor de datum afzeggen, wordt geen huursom in rekening gebracht.
 • Korter dan 4 weken voor de datum afzeggen, wordt 50 % van de huursom in rekening gebracht.